Óvodánk

Bemutatkozás

Szentantalfa a Balaton-felvidék gyönyörű völgyében, a Nivegy-völgyben fekszik. E völgy egyúttal az intézmény névadója is. Az intézmény öt község – Szentantalfa, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Óbudavár és Tagyon – közös fenntartásában működik.

Épületünk Szentantalfa csodálatos panorámát nyújtó dombjának tetején található, ahol a Balaton, az erdők, a szőlősorok és a szomszédos falu képe egyszerre tárul elénk. Nem elhanyagolható szempont, hogy gyermekeink az utca zajától, forgalmától elzárt, fákkal körülölelt területen tölthetik mindennapjaikat.

A Nivegy-völgyi gyermekek számára egy korszerű, akadálymentesített, a fenntarthatóság jegyében működő épület biztosítja az óvodai ellátást. Az evangélikus templom környezetébe simuló intézmény kívül, belül harmonikus, esztétikus megjelenéssel jelzi küldetését. A gyermekek részére árnyas, szépen felújított, biztonságos óvodaudvar teszi lehetővé a napi levegőzést és mozgást, ahol mindkét csoport együtt játszhat. Udvarunkon veteményes magas ágyások, komposztáló, az óvoda előtt pedig virágos és örökzöldkert ad lehetőséget a munka jellegű tevékenységek gyakorlására.

Az öt települést magába foglaló Nivegy-völgy olyan természeti adottságokat kínál nekünk erdeivel, forrásaival, patakjaival, lankás dombjaival, gazdag növény és állatvilágával, hogy elengedhetetlen a környezeti nevelés kiemelt területként való kezelése. Sokévi, céltudatosan végzett környezettudatos nevelési tevékenységünket hivatalosan is igazolja, hogy 2009 őszétől elnyertük a „ZÖLD ÓVODA” címet, 2019-től pedig „ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA” vagyunk.

Intézményünk két, részben osztott gyermekcsoporttal működik, 55 férőhellyel. Csoportszervezési szabályunk az életkor figyelembevételén alapul. A Hétpettyes katica csoport a 3-4 éveseket, az Őzike csoport az 5-6-7 éveseket fogadja. Ez utóbbiban német nemzetiségi nevelés is folyik. Óvodánk sajátos nevelési igényű gyermekeket is befogadó intézmény, a megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával látja el szükség esetén a sérült gyermekeket.

A nevelő-oktató munkát 4 fő óvodapedagógus és 2 fő dajka látja el. Minden munkakörben megfelelő végzettségű szakember dolgozik. A gyermekek számára saját, helyben működő főzőkonyha biztosítja az étkezést.

Pedagógia alapelvünk egy szeretetteljes, a gyermeki személyiségnek bizalmat és biztonságérzetet adó, érzelemgazdag, különböző világnézeteket toleráló, óvó –védő óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek.

Valljuk, hogy minden gyermek a saját képességrendszerének figyelembevételével nevelhető, fejleszthető.

A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s azt, hogy “tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre”.

Nevelőmunkánk egyik fontos célja, hogy minden gyermek ismerje és tudja meg értékeit, de azt is érzékelje, hogy melyek a hiányosságai. Ezt fogja fel természetesen, minden lelki feszültség nélkül.

Legfőbb feladatunk az óvodások testi, lelki szükségleteinek kielégítése az erkölcsi- szociális, esztétikai és az intellektuális érzelmek differenciálódásával. Azon gyermeki személyiségvonások fejlesztése, amik segítik az iskolai közösségbe történő beilleszkedést.