Kapcsolat

Az óvoda hivatalos neve: Nivegy-völgyi Óvoda Nivegy-Taler Kindergarten

Rövidített neve: Nivegy-völgyi Óvoda

Székhelye: 8272 Szentantalfa, Fő u. 22

Telefon, fax: +36-87/479-066

e-mail: ovodavezeto@nivegyovi.hu

Az óvoda fenntartója: Nivegy-völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulása

Fenntartó címe, telefonszáma: 8272 Szentantalfa, Fő u. 39. +36-87/479-499